نویسنده = سیدعلی موسوی داودی
تعداد مقالات: 6

1 بررسی اثر پلیمر مسلح شده با الیاف و بتن‌ فیبری بر سازه‌های بتنی مدفون در خاک تحت بار انفجار
سیدعلی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (482.16 K)

2 مقایسه رفتار لرزه‌ای دیوار برشی بتنی با میلگردFRP و میلگرد فولادیS400 تحت تحلیل استاتیکی غیر‌خطی پوش‌اور‌(NSP)
سیدعلی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.72 K)

3 مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیتCFST تحت بارگذاری سیکلیک
سیدعلی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (514.6 K)

4 مطالعه و بررسی اثر محل خرابی پیش رونده بر عملکرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل مستقیم غیرخطی استاتیکی پوش اور
سیدعلی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (542.15 K)

5 مطالعه و بررسی سیستم مهاربندی کمربند خرپایی در مقاومسازی سازه فولادی تحت بار خرابی پیشرونده
سیدعلی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

6 مطالعه و بررسی اثر نوع بتن معمولی و پرمقاومت بر ضریب رفتار‌(R) پل های صندوقه‌ای پیش تنیده
سیدعلی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (965.18 K)