زمان‌بندی اجرای برنامه ها

07:30 - 08:30

پذیرش میهمانان

پذیرش میهمانان

 

 

08:30 - 09:00

افتتاحیه

تلاوت قرآن مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، خیر مقدم و گزارش دبیر همایش ، خیر مقدم رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

 

 

09:00 - 09:25

افتتاحیه

نمایش کلیپ

 

 

09:25 - 11:00

نشست تخصصی

میزگرد صنفی و تخصصی نقش سنگدانه در بتن

 

 

11:00 - 11:30

استراحت

پذیرائی میان وعده صبح و افتتاحیه نمایشگاه جنبی

 

 

11:30 - 12:10

سخنرانی

اصلاح قانون معادن و رونق تولید

مهندس محمدرضا نجفی

 

 

12:10 - 12:50

سخنرانی

الزامات رونق تولید جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور

دکتر بهرام شکوری

 

 

12:50 - 14:00

استراحت

ناهار و نماز

 

 

14:00 - 14:40

سخنرانی

پتانسیل واکنش زائی قلیایی سیلیسی سنگدانه ها

دکتر علی دوستی

 

 

14:40 - 15:20

سخنرانی

سنگدانه های بازیافتی

دکتربهزاد سعیدی

 

 

15:20 - 16:00

استراحت

میان وعده عصر

 

 

 

07:30 - 08:30

پذیرش میهمانان

پذیرش میهمانان

 

 

08:30 - 09:00

افتتاحیه

تلاوت قرآن مجید ، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، خیرمقدم و گزارش دبیر یازدهمین کنفرانس ملی بتن

 

 

09:00 - 09:45

سخنرانی

دستاوردهای حفاظهای بتنی از ابتدا تا کنون در ایران

دکتر مهدی نعمتی چاری

 

 

09:45 - 10:30

سخنرانی

فعالیتهای فدراسیون بین المللی بتن FIBدرجهان

دکتر علی اکبررمضانیانپور و DAVID FERNANDEZ

 

 

10:30 - 11:00

استراحت

میان وعده صبح

 

 

11:00 - 12:30

ارائه مقاله

مرحله اول ارائه مقالات در سه سالن (پاکدامن ، استادحامی ، شیرمحمدی)

 

 

12:30 - 14:00

استراحت

ناهار و نماز

 

 

14:00 - 15:30

ارائه مقاله

مرحله دوم ارائه مقالات در 2 سالن

 

 

 

07:30 - 08:30

پذیرش میهمانان

پذیرش میهمانان

 

 

08:30 - 09:00

افتتاحیه

تلاوت قرآن مجید ، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، خیرمقدم رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

 

 

09:00 - 09:45

سخنرانی

سیمانهای آمیخته دوده سیلیسی از تحقیق تا تولید

دکتر علی اکبر رمضانیانپور

 

 

09:45 - 10:30

سخنرانی

ارائه تجربیات بازسازی سازه های بتنی در مناطق زلزله زده کرمانشاه

دکتر محمد شکرچی زاده

 

 

10:30 - 11:00

استراحت

میان وعده صبح

 

 

11:00 - 11:45

سخنرانی

تدوین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی

 

 

11:45 - 12:05

سخنرانی

نمونه برداری اتاندارد بتن آماه و سنگدانه

آقای محرم کریمی

 

 

12:05 - 14:00

استراحت

ناهار و نماز

 

 

14:00 - 14:10

سخنرانی

بتن های توانمند در جهت تحقق اهداف 1404

آقای علی اصغر کیهانی

 

 

14:15 - 14:30

استراحت

نمایش کلیپ معرفی زنده یاد استاد فقید دکتر مهدی قالیبافیان

 

 

14:30 - 15:00

سخنرانی

نگاه واقع بینانه به توسعه پایدار در بتن با تکیه بر استانداردهای بین المللی

دکتر داود توکلی

 

 

15:00 - 16:50

سخنرانی

معرفی طرح های بتنی برتر سال1398و تقدیر از برگزیدگان آن و تقدیر از حامیان انجمن بتن ایران

دکتر مرتضی زاهدی

 

 

16:50 - 17:05

سخنرانی

گزارش دبیر هفدهمین دوره مسابقات ملی دانشجوئی روز بتن

مهندس بهتاش امیری

 

 

17:05 - 17:15

سخنرانی

گزارش دبیر دهمین دوره مسابقات عملی بتن ویژه اعضای حقوقی

مهندس شایان ابی زاده

 

 

17:15 - 18:00

سخنرانی

اهدای جوایز و لوح تیمهای برتر مسابقات دانشجوئی و حقوقی و برگزار کنندگان همایش روز بتن

مجری

 

 

18:00 - 18:05

اختتامیه

قرائت قطعنامه هفدهمین همایش روزبتن