یکشنبه 14 مهر 1398
07:30 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان
یکشنبه 14 مهر 1398
08:30 تا 09:00
افتتاحیه
تلاوت قرآن مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، خیر مقدم و گزارش دبیر همایش ، خیر مقدم رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
یکشنبه 14 مهر 1398
09:00 تا 09:25
افتتاحیه
نمایش کلیپ
یکشنبه 14 مهر 1398
09:25 تا 11:00
نشست تخصصی
میزگرد صنفی و تخصصی نقش سنگدانه در بتن
یکشنبه 14 مهر 1398
11:00 تا 11:30
استراحت
پذیرائی میان وعده صبح و افتتاحیه نمایشگاه جنبی
یکشنبه 14 مهر 1398
11:30 تا 12:10
سخنرانی
مهندس محمدرضا نجفی
اصلاح قانون معادن و رونق تولید
یکشنبه 14 مهر 1398
12:10 تا 12:50
سخنرانی
دکتر بهرام شکوری
الزامات رونق تولید جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور
یکشنبه 14 مهر 1398
12:50 تا 14:00
استراحت
ناهار و نماز
یکشنبه 14 مهر 1398
14:00 تا 14:40
سخنرانی
دکتر علی دوستی
پتانسیل واکنش زائی قلیایی سیلیسی سنگدانه ها
یکشنبه 14 مهر 1398
14:40 تا 15:20
سخنرانی
دکتربهزاد سعیدی
سنگدانه های بازیافتی
یکشنبه 14 مهر 1398
15:20 تا 16:00
استراحت
میان وعده عصر
دوشنبه 15 مهر 1398
07:30 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان
دوشنبه 15 مهر 1398
08:30 تا 09:00
افتتاحیه
تلاوت قرآن مجید ، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، خیرمقدم و گزارش دبیر یازدهمین کنفرانس ملی بتن
دوشنبه 15 مهر 1398
09:00 تا 09:45
سخنرانی
دکتر مهدی نعمتی چاری
دستاوردهای حفاظهای بتنی از ابتدا تا کنون در ایران
دوشنبه 15 مهر 1398
09:45 تا 10:30
سخنرانی
دکتر علی اکبررمضانیانپور و DAVID FERNANDEZ
فعالیتهای فدراسیون بین المللی بتن FIBدرجهان
دوشنبه 15 مهر 1398
10:30 تا 11:00
استراحت
میان وعده صبح
دوشنبه 15 مهر 1398
11:00 تا 12:30
ارائه مقاله
مرحله اول ارائه مقالات در سه سالن (پاکدامن ، استادحامی ، شیرمحمدی)
دوشنبه 15 مهر 1398
12:30 تا 14:00
استراحت
ناهار و نماز
دوشنبه 15 مهر 1398
14:00 تا 15:30
ارائه مقاله
مرحله دوم ارائه مقالات در 2 سالن
سه شنبه 16 مهر 1398
07:30 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان
سه شنبه 16 مهر 1398
08:30 تا 09:00
افتتاحیه
تلاوت قرآن مجید ، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، خیرمقدم رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
سه شنبه 16 مهر 1398
09:00 تا 09:45
سخنرانی
دکتر علی اکبر رمضانیانپور
سیمانهای آمیخته دوده سیلیسی از تحقیق تا تولید
سه شنبه 16 مهر 1398
09:45 تا 10:30
سخنرانی
دکتر محمد شکرچی زاده
ارائه تجربیات بازسازی سازه های بتنی در مناطق زلزله زده کرمانشاه
سه شنبه 16 مهر 1398
10:30 تا 11:00
استراحت
میان وعده صبح
سه شنبه 16 مهر 1398
11:00 تا 11:45
سخنرانی
مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی
تدوین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
سه شنبه 16 مهر 1398
11:45 تا 12:05
سخنرانی
آقای محرم کریمی
نمونه برداری اتاندارد بتن آماه و سنگدانه
سه شنبه 16 مهر 1398
12:05 تا 14:00
استراحت
ناهار و نماز
سه شنبه 16 مهر 1398
14:00 تا 14:10
سخنرانی
آقای علی اصغر کیهانی
بتن های توانمند در جهت تحقق اهداف 1404
سه شنبه 16 مهر 1398
14:15 تا 14:30
استراحت
نمایش کلیپ معرفی زنده یاد استاد فقید دکتر مهدی قالیبافیان
سه شنبه 16 مهر 1398
14:30 تا 15:00
سخنرانی
دکتر داود توکلی
نگاه واقع بینانه به توسعه پایدار در بتن با تکیه بر استانداردهای بین المللی
سه شنبه 16 مهر 1398
15:00 تا 16:50
سخنرانی
دکتر مرتضی زاهدی
معرفی طرح های بتنی برتر سال1398و تقدیر از برگزیدگان آن و تقدیر از حامیان انجمن بتن ایران
سه شنبه 16 مهر 1398
16:50 تا 17:05
سخنرانی
مهندس بهتاش امیری
گزارش دبیر هفدهمین دوره مسابقات ملی دانشجوئی روز بتن
سه شنبه 16 مهر 1398
17:05 تا 17:15
سخنرانی
مهندس شایان ابی زاده
گزارش دبیر دهمین دوره مسابقات عملی بتن ویژه اعضای حقوقی
سه شنبه 16 مهر 1398
17:15 تا 18:00
سخنرانی
مجری
اهدای جوایز و لوح تیمهای برتر مسابقات دانشجوئی و حقوقی و برگزار کنندگان همایش روز بتن
سه شنبه 16 مهر 1398
18:00 تا 18:05
اختتامیه
قرائت قطعنامه هفدهمین همایش روزبتن