برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

رایگان
جهت استفاده از این ثبت نام میبایست حق عضویت خود را تا پایان سال98 پرداخت کرده باشید

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1398-06-31

800,000

ریال
بعد از
1398-06-31

1,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1398-06-31

400,000

ریال
بعد از
1398-06-31

500,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

قبل از
1398-06-31

1,200,000

ریال
بعد از
1398-06-31

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 5

قبل از
1398-06-31

3,600,000

ریال
بعد از
1398-06-31

4,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 6

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.