بررسی اثر پلیمر مسلح شده با الیاف و بتن‌ فیبری بر سازه‌های بتنی مدفون در خاک تحت بار انفجار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (482.16 K)
نویسندگان
فازغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه-داشنکده فنی مهندسی عمران-مرکز آموزش عالی طبری
چکیده
در آستانه قرن بیست و یکم که جهان آکنده از منازعات ژئوپلیتیک بوده و نشانه‌ای از خاتمه‌ی قریب‌الوقوع درگیری‌های مسلحانه دیده نمی‌شود، انجام اقدامات پدافند غیرعامل توسط کشورهای مختلف استمرار داشته و جایگاه ویژه‌ی خود را در سیاست‌های دفاعی کشورهای مختلف به‌عنوان یک نیاز حیاتی حفظ نموده است و با روش‌های مختلف از قبیل ایجاد دیوارهای دفاعی الکترونیکی، قرارگاه‌های فرماندهی عمیق و نیمه عمیق زیرزمینی، پناهگاه‌های مقاوم در برابر سلاح‌های متعارف و نامتعارف، مقرهای هدایت و کنترل و فرماندهی عمیق و نیمه عمیق زیرزمینی، پناهگاه‌های مقاوم در برابر سلاح‌های متعارف و نامتعارف، مقرهای هدایت و کنترل و فرماندهی نظامی و سیاسی، متروهای عمیق زیرزمینی چندمنظوره، سیلوهای موشکی، تونل‌ها و سازه‌های امن دفاعی زیرزمینی، مراکز فرماندهی و کنترل متحرک ریلی، پراکندگی و تمرکززدایی مراکز ثقل، هنوز هم ادامه یافته است. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور و توسعه و گسترش شهرها و مراکز صنعتی، تونل و فضاهای زیرزمینی برای استفاده حمل‌ونقل داخل و خارج از شهر، انتقال آب و فاضلاب، لوله‌رانی بدون حفاری سطحی برای انتقال مواد سوختنی و انرژِی از قبیل نفت و گاز، احداث فضاهای زیرزمینی استراتژیکی و دفاعی، تولید برق، ایستگاه‌های مترو و پارکینگ به‌طور فزاینده‌ای در حال مطالعه، ساخت و بهره‌برداری هستند نیاز به مطالعه و بررسی اثر این‌گونه سازه‌ها در مواقع بحران بیش‌ازپیش احساس می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق سعی گردیده است، که با استفاده از نرم‌افزار تخصصی آباکوس‌، تونل‌های بتنی (نمونه موردی) که با استفاده از بتن الیافی فیبری (FRC) و الیاف پلی‌پروپلین (FRP) تقویت‌شده را تحت بار انفجار قرار می‌دهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد الیاف FRP و بتن الیافی فیبری تأثیر مثبتی بر پاسخ سازه تحت بار انفجار دارد.
کلیدواژه ها