دکتر مرتضی زاهدی
رئیس افتخاری
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6085.7324.fa
پست الکترونیکی: mzahedi213 [at] iust.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
رئیس
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find-32.6121.7285.en.html
پست الکترونیکی: famili [at] iust.ac.ir
دکتر محسن تدین
دبیر
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
کمیته علمی
مهدی اسفندی سرافراز
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: mehdi_sarafraz [at] yahoo.com
مهرداد اشتری
عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و خزانه دار انجمن علمی بتن ایران
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: m.ashtari [at] sazian.net
حسن افشین
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی سهند
وب سایت: www.sut.ac.ir/main/showcontact.aspx?id=219
پست الکترونیکی: hassanafshin [at] yahoo.com
محمدرضا آزادی
عضو کمیته علمی
دکتری مهندسی عمران از دانشگاه اینسبروک اتریش
وب سایت: sites.google.com/site/mohammadrezaazadikakavand/
پست الکترونیکی: mohammadreza.azadi86 [at] gmail.com
بابک احمدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: bahmadi [at] aut.ac.ir
علیرضا باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: profile.kntu.ac.ir/en/~bagheri
پست الکترونیکی: bagheri [at] kntu.ac.ir
محسن تدین
عضو کمیته علمی
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
علیرضا پورخورشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: pourkhorshidi [at] bhrc.ac.ir
محمدحسین تدین
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mh_tadayon [at] yahoo.com
محمدرضا توکلی زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: www.um.ac.ir/~drt
پست الکترونیکی: drt [at] um.ac.ir
ابوالفضل حسنی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~hassani
پست الکترونیکی: hassani [at] modares.ac.ir
جاوید خطیبی طالقانی
عضو کمیته علمی
نائب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: j_khatibi [at] yahoo.com
علی اصغر جلال زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
وب سایت: www.ci.ir
پست الکترونیکی: aa_jalalzadeh [at] yahoo.com
محمدرضا جواهری تفتی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
پست الکترونیکی: mr.javaheritafti [at] yahoo.com
پروفسور علیرضا خالو
عضو کمیته علمی
استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
پست الکترونیکی: khaloo [at] sharif.edu
محمدرضا خان محمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2
پست الکترونیکی: mkhan [at] ut.ac.ir
مصطفی خانزادی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: civil.iust.ac.ir
پست الکترونیکی: khanzadi [at] iust.ac.ir
پروفسور علی خیرالدین
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: www.kheyroddin.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: kheyroddin [at] semnan.ac.ir
گرشاسب خزائنی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
وب سایت: /www.civilica.com/person-7580.html
پست الکترونیکی: khazaeny [at] gmail.com
حسین خدیو
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: persiabeton_pad [at] yahoo.com
مهدی چینی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ir www.ici.com
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
علی دوستی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: a.dousti [at] bhrc.ac.ir
فریدون رضایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
وب سایت: profs.basu.ac.ir/f-rezaei/
پست الکترونیکی: frrezaie [at] gmail.com
امیرمازیار رئیس قاسمی
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: raissghasemi [at] yahoo.com
علی اکبر رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
وب سایت: civil.aut.ac.ir/ra/index.html
پست الکترونیکی: aaramce [at] aut.ac.ir
امیرمحمد رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد های فنی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2
پست الکترونیکی: ramezanian [at] ut.ac.ir
جعفر سبحانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ir
پست الکترونیکی: ja_sobhani [at] yahoo.com
پروفسور محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/shekarch
پست الکترونیکی: shekarch [at] ut.ac.ir
علی اکبر شیرزادی جاوید
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
پویان فخاریان
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: www.researchgate.net/profile/pouyan_fakharian2
پست الکترونیکی: pouyanfakharian [at] gmail.com
پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6038.7339.fa
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
ابراهیم قیاسوند
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: e.ghiasvand [at] basu.ac.ir
موسی کلهری
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکترای مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دبیر انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: moosa.kalhori [at] yahoo.com
سید حسام مدنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
پست الکترونیکی: h.madani [at] kgut.ac.ir
داود مستوفی نژاد
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: mostofinejad.iut.ac.ir/
پست الکترونیکی: dmostofi [at] cc.iut.ac.ir
علی صدرممتازی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: sadrmomtazi [at] yahoo.com
مهدی مهدیخانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین الملل امام خمینی ره
وب سایت: www.mahdikhani.com
پست الکترونیکی: mahdikhani [at] eng.ikiu.ac.ir
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
مهدی نعمتی چاری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: m.nemati [at] bhrc.ac.ir
محمود نیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
وب سایت: profs.basu.ac.ir/m-nili/
پست الکترونیکی: nili [at] basu.ac.ir
کمیته داوران
محمد اسماعیل نیا عمران
داور
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: m.esmaeilnia [at] uok.ac.ir
بهتاش امیری
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: amiri.behtash [at] gmail.com
مصطفی آدرسی
داور
استادیار دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: m.adresi [at] srttu.edu
مهیار پورلک
داور
دانشجوی دکترا سازه هیدرولیکی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: mahyar_pourlak [at] yahoo.com
محمدرضا جبروتی
داور
عضو انجمن بتن
پست الکترونیکی: jabarootireza [at] yahoo.com
رحیم واعظی
داور
عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: vaezi [at] sano.ir
آزاده عسکری نژاد
داور
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
پست الکترونیکی: a.askarinejad [at] bhrc.ac.ir
کمیته علمی
دکتر علیرضا نمدمالیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: a.namadmalian [at] yahoo.com
کمیته داوران
عطیه فراهانی
داور
استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
پست الکترونیکی: a_farahani87 [at] ut.ac.ir
پیام حسینی
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: p.hosseini87 [at] gmail.com
حسین دور محمدی
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: h_dormohammadi [at] alum.sharif.edu
محمد کاظم شربتدار
داور
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: msharbatdar [at] semnan.ac.ir
محمد شوشتری
داور
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: vshooshtari [at] gmail.com
فرزین صمصامی
داور
استادیار مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
وب سایت: plaza.ufl.edu/samsami
پست الکترونیکی: samsami [at] dena.kntu.ac.ir
شهریار طاووسی
داور
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: sh_tavousi [at] iauctb.ac.ir
امیر طریقت
داور
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: tarighat [at] srttu.edu
امین غفوری پور
داور
عضو انجمن بتن- عضو هیات علمی دانشگاه سانتا کلورا
پست الکترونیکی: amingh [at] parspadir.com
صادق قورچیان
داور
دکترای مهندسی عمران از ETH Zurich & Empa
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: sadegh.ghourchian [at] empa.ch
عطا حجت کاشانی
داور
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب
پست الکترونیکی: a_hojatkashani [at] azad.ac.ir
محسن غلامرضا کاشی
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: mgkashi [at] gmail.com
طالب مرادی شقاقی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: ta.moradi [at] yahoo.com
آرمین منیرعباسی
داور
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: monirabbasi [at] pnu.ac.ir
حمید وارسته پور
داور
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
پست الکترونیکی: hamid_v_p [at] yahoo.com
علی همتی
داور
استادیار گروه مهندسی، دانشگاه آزاد سمنان
پست الکترونیکی: ahemmati2000 [at] yahoo.com
کمیته علمی
مهندس ناصر سلمان موحدی
داور
انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: nasser_movahedi [at] yahoo.com
تلفن: 9123935067
دکترفرشاد وزین رام
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f_vazinram [at] yahoo.com
دکتر امیر مفیدی
عضو کمیته علمی
Newcastel university
پست الکترونیکی: amir.mofidi [at] nc1.ac.uk
دکتر کیانوش صمیمی
عضو کمیته علمی
مدیربخش پژوهش و توسعه شرکت ایمن راه
پست الکترونیکی: samimi.kianoosh [at] imenrah.com
دکتر سپهر غفاری
عضو کمیته علمی
PhD in Civil Engineering (Geotechnical and Pavement), Amirkabir
University of Technology, Tehran, Iran, 2013.
Msc in Civil Engineering (Highway Enigneering), Amirkabir University of
Technology, Tehran, Iran, 2008.
وب سایت: phd in civil engineering (geotechnical and pavement), amirkabir university of technology, tehran, iran, 2013. msc in civil engineering (highway enigneering), amirkabir university of technology, tehran, iran, 2008.
پست الکترونیکی: sepehr [at] aut.ac.ir