مطالعه و بررسی اثر نوع بتن معمولی و پرمقاومت بر ضریب رفتار‌(R) پل های صندوقه‌ای پیش تنیده
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (965.18 K)
نویسندگان
فازغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه-داشنکده فنی مهندسی عمران-مرکز آموزش عالی طبری
چکیده
قبل از پیدایش تکنیک پیش تنیدگی، پل های بتن آرمه تنها برای پوشش دادن به دهانه های نسبتاً کوتاهی بکار برده می‌شدند. محدودیت طول دهانه در این پل ها دارای دو عوامل اساسی بوده است. زیرا اولاً برای دهانه های بلندتر حجم مصالح مصرفی (‌بتن و فولاد ) بسرعت افزوده می‌گردد. بطوریکه بار مرده سازه خود یک عامل بحرانی در طراحی مقطع محسوب خواهد شد، ثانیاً هزینه های مربوط به قالب‌بندی و شمع گذاری چنین عرشه‌هایی مقادیر بسیار بزرگی را بخود اختصاص خواهد داد. با توجه به دو عامل یاد شده، معمولاً راه حل دیگر استفاده از شاه تیر‌های فولادی می‌باشد. ‌طراحی و اجرای پل‌های بتنی پیش‌تنیده با مقاطع جعبه‌ای در سال‌های اخیر در ایران، همانند دیگر کشورهای جهان، بدلیل نیاز به گسترش مسیرهای ارتباطی جاده‌ای توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است. به تدریج در دامنه وسیعی از ابنیه فنی، پل‌های بتنی پیش‌تنیده جایگزین پل‌های بتن مسلح شده‌اند. بدین ترتیب با صرف هزینه کمتر، پل های با دهانه بزرگ ساخته می‌شوند. از طرف دیگر استفاده از این مصالح امکان به کارگیری تکنیک های جدید پل سازی می دهد. پل‌های پیش‌تنیده نیز در زمان ساخت و گذشت زمان دچار مشکلاتی نظیر گسیختگی ناشی از بارهای وارده در مرحله ساخت اعم از نیروی پیش‌تنیدگی، فرسایش، افزایش بار، خزش و انقباض بتن و شل‌شدگی کابل‌های پیش‌تنیده می‌گردد که این امر باعث افزایش تغییر‌شکل وسط دهانه و کاهش ظرفیت باربری پل پیش‌تنیده می‌گردد. با توجه به این مهم در این مقاله سعی گردید، که به بررسی و مطالعه اثر پارامتریکی اثر نوع بتن مصرفی بر روی پل پیش‌تنیده با مطالعه موردی پل (‌آزاد‌راه تهران-شمال) که دارای دو دهانه 83 متری و یک دهانه 153 متری می‌باشد، تحت نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس مدل‌سازی گردد و اثر تاثیر بارهای وارد در حین ساخت بر روی رفتار مکانیکی پل‌های پیش‌تنیده را مورد مطالعه قرار داد.
کلیدواژه ها