آدرس دبیرخانه : تهران، شهرآرا، خیابان آرش مهر، بلوار غربی، پلاک 13، طبقه اول، کد پستی: 1445843464​
 
تلفن: 8-88230585-021
 
فاکس: 88270059-021
 
ایمیل: info@concreteday.ir
 
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.