نویسنده = علیرضا اسپرهم
تعداد مقالات: 5

1 مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی بر جذب آب و مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن‌گدازی
امیربهادر مرادی خو*؛ علیرضا اسپرهم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.45 K)

2 تاثیر محلول‌های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری برپایه خاکستر بادی
امیربهادر مرادی خو*؛ علیرضا اسپرهم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.39 K)

3 مطالعه آزمایشگاهی نقش شرایط کیورینگ بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلمیری بر پایه خاکستر بادی
امیربهادر مرادی خو*؛ علیرضا اسپرهم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.04 K)

4 مطالعه آزمایشگاهی نقش شرایط کیورینگ بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلمیری بر پایه متاکائولن
امیربهادر مرادی خو*؛ علیرضا اسپرهم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.22 K)

5 نقش جایگزینی خاکستر بادی و سرباره بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن
امیربهادر مرادی خو*؛ علیرضا اسپرهم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.6 K)