کلیدواژه ها = سرباره
تعداد مقالات: 4

1 بررسی اثر سرباره ایران بر واکنش زایی قلیایی-سیلیسی سنگدانه های بتن
محمدامین حامدی راد*؛ سید سجاد میرولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.14 K)

2 بررسی آزمایشگاهی ملات ژئوپلیمری بر پایه سرباره و مطالعه تأثیر پارامترهای نسبت ماسه به سرباره، مولاریته هیدروکسید سدیم بر مقاومت فشاری.
وحید قدکی*؛ محمد کاظم شربتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.06 K)

3 بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)
صادق منوچهری*؛ سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.81 K)

4 نقش جایگزینی خاکستر بادی و سرباره بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن
امیربهادر مرادی خو*؛ علیرضا اسپرهم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.6 K)