نویسنده = محمد کاظم شربتدار
تعداد مقالات: 3

1 بررسی آزمایشگاهی ملات ژئوپلیمری بر پایه سرباره و مطالعه تأثیر پارامترهای نسبت ماسه به سرباره، مولاریته هیدروکسید سدیم بر مقاومت فشاری.
وحید قدکی*؛ محمد کاظم شربتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.06 K)

2 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت فشاری و کششی بتن با مقاومت معمولی
پوریا پاکنهاد*؛ محمد کاظم شربتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.54 K)

3 بررسی تاثیر مقاومت فشاری بر ملات‌های حاوی سرباره در آزمون سازگاری با بتن بستر در فرآیند ترمیم
پویا احمدی*؛ محمد کاظم شربتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.82 K)