نویسنده = مسلم یوسفوند
تعداد مقالات: 2

1 بررسی مقاومت برشی و مدول گسیختگی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین در دماهای مختلف
مسلم یوسفوند*؛ سعید یوسفوند؛ مختار هواسی؛ علی اکبر امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.5 K)

2 ارزیابی مقاومت فشاری بتن پودری واکنش پذیر (RPC) با نسبت های مختلف اختلاط
مسلم یوسفوند*؛ علی اکبر امیری؛ عباس درب هنزی؛ مختار هواسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.08 K)