کلیدواژه ها = آسیب
تعداد مقالات: 2

1 بررسی آئین نامه ASCE/COPRI 61-14 جهت طراحی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه
سید سعید طباطبائی*؛ سید حمید معافی مدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.3 K)

2 بررسی آسیب های ساختمان های بتن مسلح در زلزله ازگله طبق مباحث مقررات ملی ساختمان
سارا بهمن اورامانی*؛ حسن شرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.5 K)