نویسنده = سید سجاد میرولد
تعداد مقالات: 3

1 بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج فارس
نازنین علاقه بندیان*؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ سید سجاد میرولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (706.88 K)

2 بررسی اثر سرباره ایران بر واکنش زایی قلیایی-سیلیسی سنگدانه های بتن
محمدامین حامدی راد*؛ سید سجاد میرولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.14 K)

3 بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)
صادق منوچهری*؛ سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.81 K)