کلیدواژه ها = آنالیز سطح پاسخ و یون های محلول در آب
تعداد مقالات: 1

1 بررسی میزان اهمیت یونهای محلول در آب در خوردگی قسمتهای بتنی برجهای خنک کننده با استفاده از تئوری سطح پاسخ
مجتبی واشقانی فراهانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (755.7 K)