کلیدواژه ها = مدول گسیختگی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی مقاومت برشی و مدول گسیختگی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین در دماهای مختلف
مسلم یوسفوند*؛ سعید یوسفوند؛ مختار هواسی؛ علی اکبر امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.5 K)