کلیدواژه ها = بتن خودتراکم
تعداد مقالات: 4

1 بررسی دوام بتن و ملات خودتراکم حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در شرایط شبیه سازی شده ی مغروق در آب خلیج فارس
نازنین علاقه بندیان*؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ سید سجاد میرولد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (706.88 K)

2 بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)
صادق منوچهری*؛ سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.81 K)

3 مقایسه اثر دوده‌سیلیس،زئولیت و سرباره کوره آهن گدازی بر عمق نقوذ آب تحت فشار در بتن خودتراکم
علی خلیلی فرد*؛ منصور فخری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.36 K)

4 بررسی تاثیر سنگدانه های درشت بازیافتی بر دوام بتن های خودتراکم حاوی میکروسیلیس
مصطفی حق طلب*؛ حسین ساسانی پور؛ محسن تدین؛ امیر مسعود سلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.63 K)