نویسنده = ندا محمدی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی آزمایشگاهی تاثیرفوق روان کننده SP200 برمقاومت فشاری بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا و پودرمیکروسیلیس
داود قائدیان رونیزی*؛ ندا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.85 K)

2 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده sp100 و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا
داود قائدیان رونیزی*؛ علی نعمتی؛ ندا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.59 K)