نویسنده = محمودرضا شقاقیان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی آزمایشگاهی اثر متاکائولین بر خواص مکانیکی بتن با سنگدانه معادن قرضه حومه شهر شیراز
محمدرضا خسروی*؛ علیرضا دهقان؛ داوود قائدیان رونیزی؛ محمودرضا شقاقیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.28 K)