نویسنده = سید حمید معافی مدنی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی آئین نامه ASCE/COPRI 61-14 جهت طراحی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه
سید سعید طباطبائی*؛ سید حمید معافی مدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.3 K)