تاثیر کربناته شدن بتن بر خوردگی میلگردهای فولادی- مروری‌ جامع بر ادبیات فنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (383.03 K)
نویسندگان
1مدیر کنترل کیفی
2عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
چکیده
خوردگی میلگردهای فولادی در بتن از جمله رایج‌ترین خرابی‌ها در سازه‌های بتن مسلح بوده و یکی از مهمترین مشکلاتی است که مهندسان عمران امروزه در نگهداری سازه‌های بتن مسلح با آن مواجه می‌باشند. در سواحل جنوبی کشور مشکلات موجود در دستیابی بتن با پایایی مناسب و در نتیجه خرابی‌های ناشی از خوردگی میلگردهای فولادی دربتن، سالیانه خسارات مالی زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از طرف دیگر امروزه با گسترش روز افزون شهرها وصنایع مختلف، میزان آلاینده های معلق در هوا روند روبه افزایشی از خود نشان می دهند. در این میان، دی اکسید کربن به عنوان یکی از این آلاینده های مضر چه در مناطق شهری و چه دریایی نقش به سزایی در تخریب سازه های بتن آرمه بازی می کند. در بیشتر مناطق آب وهوایی در سرتاسر دنیا دی اکسید کربن درحضور رطوبتی معادل با 50 تا 70 درصد، به درون حفرات موئینه بتن نفوذ کرده و با هیدروکسید کلسیم و هیدراتهای سیمان واکنش داده وتولید کربنات کلسیم می کند. پدیده کربناتاسیون و تولید کربنات کلسیم به تنهایی آسیبی به بتن نمی رساند بلکه آنچه که منجر می شود تاهمواره ازاین پدیده به عنوان یک عامل مخرب در سازه های بتنی یاد شود این است که این پدیده یا منجر به شروع خوردگی می شود و یا موجب تسریع و گسترش خوردگی در میلگردهای فولادی به‌کاررفته در سازه های بتنی می شود. در سال‌های اخیر مطالعاتی گسترده برای حل مشکلات ناشی از خوردگی بواسطه کربناته شدن بتن انجام شده است و این در حالی است که در مملکت ما با وجود دارا بودن خورنده ترین محیط دریایی در دنیا و حجم زیاد آلاینده های موجود در اتمسفر، تحقیقات جامعی در این خصوص صورت نگرفته است.
در مقاله حاضر سعی بر آن است تا یک بار بصورت جامع مروری بر مکانیزم های کربناسیون بتن و خوردگی همزمان ناشی از کربناسیون به همراه تغییرات ریزساختار بتن ناشی از رخداد این همزمان این دو پدیده پرداخته شود.
کلیدواژه ها