معرفی محصولی نوین به منظور ایجاد درگیری مناسب برای اتصال و چسبندگی بین سطوح صاف با انواع اندود و پلاستر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (292.67 K)
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
در بخش‌های متعددی از ساختمان پیش می‌آید که قرار است انواع اندود یا پلاستر روی سطوحی مانند فولاد و بتن صاف اجرا شود. در حال حاضر برای ایجاد اتصال مناسب بین این دو از توری مرغی و رابیتس استفاده می‌شود. این کار علاوه بر لزوم استفاده از میخ یا پیچ یا پرچ برای اتصال رابیتس به سطح زیرکار که ممکن است باعث آسیب شود، در مناطق مرطوب و خورنده بعد از چندین سال، ممکن است این بخش فلزی خورده‌شود و باعث طبله کردن اندود روکش شود. علاه بر این‌ها این روش سرعت پایین و هزینه بالایی دارد. برخی مواقع نیز باعث استفاده بیش از حد مصالح اندود می‌گردد. در این مقاله محصولی نوین (پلیمر مضرس کننده واسط) برای ایجاد درگیری مناسب برای اتصال و چسبندگی بین سطوح صاف با انواع اندود و پلاستر معرفی می‌شود. این محصول چسبندگی بسیار بالایی با سطح زیر‌کار ایجاد می‌نماید و با مضرس کردن سطح امکان اجرای انواع اندود پایه گچی یا سیمانی را فراهم می‌کند. آزمایشات متعددی برای بررسی کفایت چسبندگی و مقاومت برشی این محصول بر روی انواع مصالح شیشه‌ای، چوبی، فولادی، بتنی، XPS و سرامیکی انجام شده‌است و نتایج حاصل نشان‌دهنده ایجاد شرایط مناسب برای اتصال می‌باشد.
کلیدواژه ها