بهسازی لرزه‌ای قاب فولادی با استفاده از دیوار برشی بتن مسلح
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (809.56 K)
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، موسسه آموزش عالی فخررازی ساوه
2دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
چکیده
تخریب و نوسازی ساختمان‌ها بدلیل تغییرات کاربری یا تغییرات اعمال شده در ضرایب آیین‌نامه‌های به‌روز شده که عموما شرایط را سختگیرانه‌تر می‌کند،‌ تنها راه حل پیش رو نمیباشد، چه بسا در اکثر مواقع میتوان با مقاوم‌سازی و صرف هزینه‌های بسیار کمتر از تخریب و نو‌سازی به نتایج مطلوب رسید، یکی از روش‌های مقاوم‌سازی ساختمان‌های طراحی شده با آیین‌نامه‌های قبلی استفاده از دیوار برشی بتنی می‌باشد. از مزایای استفاده از دیوارهای برشی بتنی در ساختمان فولادی نسبت به بتنی می‌توان به اجرای ساده‌تر آن اشاره کرد، زیرا در قاب خمشی فولادی با تعبیه برشگیر و بدون نیاز به کاشت میلگرد می‌توان دیوار برشی بتنی را اضافه کرد. همچنین در ستون‌های ساختمان فولادی مشکل کمانش وجود دارد که وجود دیوار برشی بتنی باعث مهار ستون‌ها و عدم ایجاد کمانش در آن‌ها می‌شود. در این مقاله از قاب‌های 5 و 10 و 15 طبقه استفاده شده است. ابتدا قاب خمشی فولادی متوسط به کمک ورژن قدیم (ویرایش1) استاندارد 2800 بصورت بهینه طراحی شده پس از بررسی اعضا و صحت طراحی طبق آن استاندارد، مجدد همان سازه در استاندارد 2800 ویرایش 4 طراحی می‌شود، سپس نتایج این دو مدل با هم مقایسه شده و اثبات می‌گردد که مدل‌های قدیمی نمی‌توانند سطح عملکرد مورد نظر را براورده نمایند، بنابراین دیوار برشی بتنی به مدل طراحی با آیین نامه قدیمی اضافه می‌شود و مجدد با کنترل خروجی‌ها اثبات می‌شود که می‌توان ساختمان‌های قدیمی را مقاوم‌سازی کرد به طوری که سطح عملکرد مورد نظر را براورده نمایند. جهت طراحی و تحلیل‌های غیر‌خطی از نرم‌افزار SAP استفاده می‌شود و سازه‌ها تحت تحلیل پوش‌اور قرار می‌گیرند، با خروجی رفتارهای سازه در دو حالت ذکر شده مقایسه‌ها صورت می‌پذیرد. همچنین، با اضافه کردن دیوار برشی بتن مسلح به مدل قدیم پاسخ‌هایی همچون جابجایی، دریفت و مفاصل پلاستیک به خصوص در مدلهای کوتاهتر بهبود بخشیده می‌شوند.
کلیدواژه ها