ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی کوتاه مرتبه تحت اثر مقیاس‌بندی زمین‌لرزه‌های حوزه دور
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (323.21 K)
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
چکیده
امروزه یکی از موارد اجتناب‌ناپذیر طبیعی در سراسر کره‌ی خاکی خطر زلزله می‌باشد. با توجه به غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بودن این بلای طبیعی و پیشرفت شگرف علم و فناوری نیاز به طراحی و بررسی دقیق‌تر این حادثه بیش از پیش احساس می‌گردد. پس از مرحله‌ی بررسی و جمع‌آوری اطلاعات در باره‌ی این حادثه مرحله‌ی جدیدی به نام طراحی سازه پیش روی خود احساس می‌کنیم. طراحی به معنای آسیب ندیدن سازه نمی‌باشد بلکه خرابی سازه باید به گونه‌ای باشد که ضمن اتلاف نیرو‌های وارده کمترین میزان خسارات جانی به ساکنین وارد گردد. در مقاله‌ی ارائه ‌شده ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی کوتاه مرتبه تحت اثر مقیاس-بندی زلزله‌های حوزه‌ی دور در 4 آیین‌نامه بررسی شده است. ابتدا تحلیل استاتیکی خطی و سپس تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی با 7 شتاب‌نگاشت دور از گسل در نرم افزار SAP2000 انجام شده است. نمودار تغییر‌مکان نسبی ساختمان‌ها نیز ترسیم شده است. نتایج تحلیل نشان داد در ساختمان‌های کوتاه‌مرتبه (ساختمان‌های تا 4 طبقه) برای استاندارد 2800 ایران ویرایش چهارم، مقیاس‌بندی ضوابط سختگیرانه‌تری نسبت به سایر آیین‌نامه‌ها دارد.
کلیدواژه ها