بررسی آزمایشگاهی تاثیر ورق های GFRP بر سختی دال بتنی سبک فاقد آرماتور فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (350.06 K)
نویسندگان
1گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اقلید، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
چکیده
در سال های اخیر استفاده از ورق های کامپوزیت FRP در امر مقاوم سازی سازه های موجود بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کامپوزیت های FRP به دلیل داشتن ویژگی هایی همچون خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، تحمل بار بیشتر، بهبود نارسایی ناشی از فرسایش، افزایش شکل پذیری سازه گزینه ی مناسبی برای تقویت و بهسازی سازه ها به شمار می رود. از طرفی باتوجه به سازه‏هایی نظیر آزمایشگاه‏ها و مراکزی که دارای حسگرها و امواج مغناطیسی و محیط های خورنده می‏باشند لزوم ساخت سازه‏های بتنی که در آن جایگزین مناسبی برای مصالح فولادی در نظر گرفته شود به وضوح احساس می‏شود. لذا در این پژوهش سعی برآن شده که امکان جایگذاری مصالح فولادی با مصالحی هم‏چون FRP مورد بررسی قرارگیرد.
بدین منظور 4 نمونه دال بتنی سبک به ابعاد 10×50×500 سانتی متر ساخته شده که یک دال به عنوان شاهد و 3 دال دیگر با 1 ، 2 و 3 لایه ورق GFRP در سطح زیرین دال تقویت شده اند. پس از عمل آوری دال ها و قرار گیری بر روی تکیه گاه مناسب، بارگذاری با آب بر روی دال برای اعمال بار زنده گسترده انجام شده است. در حین بارگذاری گیج هایی در وسط دال برای اندازه گیری میزان تغییر مکان نصب گردیده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از کامپوزیت های FRP باعث افزایش ظرفیت باربری و سختی خمشی مقطع و همچنین کاهش خیز دال می گردد. از طرفی برای دال های مورد مطالعه رابطه ای میان سختی خمشی مقطع تقویت شده با FRP و مقطع کل بتنی یافت شده است.
کلیدواژه ها