مسابقه عکاسی - تمدید زمان ارسال مقاله - زمان ومکان مسابقات عملی اعضای حقوقی- اطلاعیه مهم مسابقات دانشجوئی
09 مرداد 1398

آئین نامه مسابقه عکاسی به مسابقات دانشجوئی اضافه گردید

زمان ارسال مقاله تا 98/5/20 تمدید گردید

مسابقات عملی بتن ویژه اعضای حقوقی روز4 شنبه مورخ 98/05/13در محل کارخانه واقع در حکیمیه - بلوار شهید عباسپور - میدان چمن آرا - کارخانه تولید قطعات بتنی موسسه شهیدرجائی برگزار خواهد شد

قابل توجه دانشجویان محترم که قصد شرکت در مسابقات ملی دانشجوئی روز بتن را دارند

1-آخرین آئین نامه های مسابقات دانشجوئی در سایت کنفرانس و کانال تلگرام موجود است ، ملاک ارزیابی مسابقات فقط این آئین نامه ها یباشد

2-با توجه به تغییرات کوچکی که در آئین نامه مسابقه سازه محافظ تخم مرغ EPDصورت گرفت ، حتما" آخرین آئین نامه این مسابقه را از سایت و یا کانال انجمن بتن دریافت و مطالعه فرمائید