کلیدواژه ها = مقاومت ویژه الکتریکی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی دوام مخلوط های بتن خودتراکم دو و چند جزئی درشرایط شبیه سازی دریایی (خلیج فارس)
صادق منوچهری*؛ سید سجاد میرولد؛ علی اکبر شیرزادی جاوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (933.81 K)

2 بررسی تاثیر سنگدانه های درشت بازیافتی بر دوام بتن های خودتراکم حاوی میکروسیلیس
مصطفی حق طلب*؛ حسین ساسانی پور؛ محسن تدین؛ امیر مسعود سلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.63 K)