مروری بر روش‌های مختلف افزایش دوام بتن در محیط‌های اسیدی با تاکید بر شرایط فاضلابی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1111-2019ICI (R2)
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
چکیده
بتن یکی از پرکاربردترین موادی است که در ساخت و ساز انواع تاسیسات صنعتی و شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی بتن زمانی که در معرض اسید قرار میگیرد دچار خوردگی و زوال می شود. یکی از موارد کاربرد بتن در ساخت تصفیه‌خانه‌ها و سایر تاسیسات فاضلابی است. در این تاسیسات با به وجود آمدن شرایط بی هوازی، بر اثر یک واکنش باکتریایی، اسید سولفوریک تولید می شود که در نتیجه این اسید موجب خرابی بتن به کار رفته در ساخت این تاسیسات شده و ضمن کاهش عمر مفید آن ها می تواند منجر به مشکلات ثانویه از قبیل اخلال در شبکه جمع آوری فاضلاب، آلودگی آب های زیرزمینی و نشست زمین شود.
در این تحقیق به بررسی واکنش بتن با اسید با محوریت اسید سولفوریک تولید شده در محیط های فاضلابی پرداخته شده است. همچنین ضمن ارائه راهکارهایی در زمان طراحی تاسیسات فاضلابی برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط تولید اسید سولفوریک، به مروری بر تحقیقات انجام شده برای یافتن روش های ممکن به منظور افزایش دوام بتن در برابر این اسید نیز پرداخته شده است.
کلیدواژه ها