بررسی تاثیرعمل‌آوری در پساب ناشی از شستشوی کامیون‌های حمل بتن بر خواص مکانیکی بتن معمولی و الیافی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (346.72 K)
نویسندگان
1گروه عمران / دانشکده فنی مهندسی / دانشگاه خوارزمی /تهران/ایران
2گروه مهندسی عمران/دانشکده فنی مهندسی/دانشگاه خوارزمی تهران
3گروه مهندسی عمران/دانشکده فنی مهندسی /دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
امروزه کاربرد بتن به علت در دسترس بودن ،سهولت در اجرا ، مقاوم بودن و شکل پذیری آن در صنعت ساخت‌‌وساز روبه افزایش است.از سوی دیگر ، باتوجه به کمبود منابع آب شیرین در ایران و اینکه کشورمان جژو کشورهای گرم و خشک محسوب می‌شود بحران آب شرب در سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده ‌است. در همین راستا ، پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از پساب ناشی از شستشوی کامیون‌های حمل بتن و کارخانه تولید بتن در عمل‌آوری آن بر خواص مکانیکی بتن الیافی و معمولی صورت گرفت. برای این منظور ، ضمن اندازه‌گیری خواص شیمیایی پساب ، مقاومت فشاری 7، 28 ،56 و 90 روزه نمونه‌های بتنی مکعبی 15 سانتی‌متری تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. همچنین نمونه‌های استوانه‌ای 15*30 سانتی‌متربرای آزمایش مقاومت کششی و تیرهای با ابعاد 50*10*10 سانتی‌متر برای آزمایش مقاومت خمشی تهیه و بررسی گردید. نتایج نشان داد استفاده از پساب ناشی از شستشوی ماشین‌آلات تهیه بتن در عمل‌آوری آن نه تها موجب کاهش مقاومت فشاری ، کششی و خمشی نمی‌شود بلکه باعث افزایش آن نیز می‌شود. این افزایش در مقاومت فشاری برای بلندمدت (90روز) محسوس‌تر و در سایر سنین تقریبا بی‌تاثیر است. همچنین این نوع عمل‌آوری مقاومت کششی 28 روزه را تا 15 درصد و مقاومت خمشی را تا 7 درصد بهبود می‌بخشد. بطورکلی استفاده از این نوع پساب در نگهداری نمونه‌های بتنی در مناطقی که با محدودیت آب شرب برای عمل-آوری بتن بدون ایجاد اثر منفی بر خواص مکانیکی توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها