معرفی مدل پیشنهادی ساختمان سبز نانوساختار با رویکرد کاهش مصرف انرژِی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1093-2019ICI (R1)
نویسندگان
1دانشگاه علامه طباطبایی
2مجتمع تحقیقاتی تولیدی ایران فریمکو
3گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
چکیده
بررسی آمار جهانی نشان می‌دهد که بخش مسکن سهم قابل توجهی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است. با توجه به میزان اتلاف انرژی در این بخش نه تنها پتانسیل صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان‌های مسکونی بیش از ساختمان های دیگر است؛ بلکه کاهش مصرف انرژی در این بخش ساده تر و با سرمایه گذاری کمتری نسبت به بخش های دیگر امکان پذیر است. به همین دلیل در سالهای اخیر رویکرد جدیدی تحت عناوین "ساختمان پایدار"، "ساختمان سبز" و "ساختمان با مصرف انرژی بهینه" در زمینه طراحی و ساخت بوجود آمده که ویژگی مشترک آنها به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساختمان می‌باشد. برای طراحی و اجرای ساختمانهای مذکور روش ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از این ابزارها انتخاب مصالح مناسب می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی نانو به عنوان یک فناوری بین رشته ای، مواد و مصالح مورد استفاده در صنعت ساختمان نیز از گستردگی زیادی برخوردار شده اند که خواص و تاثیر آنها بر ساختمان نیاز به بررسی دارد. بدین منظور در این پژوهش با نگاه ویژه به اهمیت صرفه جویی انرژی و با هدف بهینه سازی مصرف آن در بخش مسکن به طراحی الگوی بهینه با استفاده از مصالح مبتنی برفناوری نانو پرداخته شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع اسنادی و کیفی است که با بهره گیری از مشاهده فعال و مستند سازی به جمع آوری اطلاعات مورد نظر پرداخته شده است. دستاورد نهایی این پژوهش ارایه مدلی از ساختمان سبز می باشد که استفاده از مصالح مبتنی بر فناوری نانو در آن منجر به کاهش مصرف انرژی شده است.
کلیدواژه ها