طرح مخلوط بتن فوق‌توانمند به روش مدل اندریاسن اصلاح‌شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (413.66 K)
نویسندگان
1آموزشی دانشکده عمران دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی دانشگاه تهران
3فارغ التحصیل دانشگاه تهران
4دانشکده عمران دانشگاه تهران
چکیده
ظهور بتن فوق‌توانمند یک پیشرفت جدید در عرصه تکنولوژی بتن می‌باشد. بتن فوق‌توانمند بتنی است با مقاومت و دوام فوق‌العاده زیاد به همراه خاصیت شکل‌پذیری برگرفته از الیاف موجود در آن، بهترین گزینه برای ساخت‌وساز المان‌هایی است که تحت شرایط بارگذاری شدید مکانیکی یا محیطی مهاجم قرار دارند، می‌باشد. اما نبود آیین‌نامه مدون طرح اختلاط و هزینه تمام‌شده زیاد آن به دلیل الیاف، عیار سیمان زیاد و همچنین استفاده از سنگ‌دانه‌هایی باکیفیت بالا، مانع از فراگیر شدن این بتن شده است. در این مقاله قصد بر ارائه کم‌هزینه‌ترین، کم آلاینده‌ترین و سریع‌ترین روش طرح مخلوط بتن فوق‌توانمند(در عین حال بهینه)، بر اساس مفهوم چگالی تراکمی (که اساس ساخت بتن فوق‌توانمند است) می‌باشد. یکی از مدل‌هایی که بر اساس چگالی تراکمی بیشینه پایه‌ریزی شده است، مدل اندریاسن اصلاح‌شده می‌باشد. بر اساس این مدل، طرح مخلوط بتن فوق‌توانمند، به‌گونه‌ای به دست می‌آید که فضای خالی بین ذرات تا حد امکان با ذرات کوچک‌تر (نه صرفاً خمیر سیمان) پر بشود. در این پژوهش با استفاده از این مدل چگالی تراکمی 360 طرح مخلوط موردبررسی قرار گرفت و از بین آن‌ها، متراکم‌ترین طرح مخلوط برگزیده شد. طرح مخلوط بتن فوق‌توانمند به‌دست‌آمده بر اساس مدل اندریاسن اصلاح‌شده، شامل 630 کیلوگرم بر مترمکعب سیمان با 25 درصد میکروسیلیس جایگذاری شده، به همراه نسبت حجمی 2 برابر سنگ‌دانه به سیمان، پودر سیلیس برابر با 20 درصد مواد سیمانی، همچنین نسبت آب به مواد سیمانی 0.17 امکان دستیابی به مقاومت فشاری 163 مگاپاسکال، مقاومت کششی ۹.۲۶ مگاپاسکال و مقاومت خمشی 16.4 مگاپاسکال را فراهم نمود.
کلیدواژه ها