تاثیر جایگزینی پودر سنگ آهک با پودر سنگ بازیافتی سنگ تراورتن بر مقاومت فشاری و جذب آب حجمی در بتن‌های خود تراکم (SCC)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1081-2019ICI (R1)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
2مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
3استاد مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
چکیده
بتن خودتراکم را می توان به عنوان یکی از بتن های نوین مطرح کرد که بدون جداشدگی سنگدانه یا آب انداختگی و بدون نیاز به تراکم و ویبره، قابیلت پرکنندگی فضاهای خالی میان آرماتورها را دارد. از این نوع بتن در مقاطعی با میزان آرماتور حجیم که استفاده از بتن های معمولی امکان ایجاد بتنی به اصطلاح پوک و عدم پرشدگی در نقاط مختلف مقطع پس از باز شدن قالب ها مواجه شویم، می توان استفاده کرد. این نوع بتن به دلیل قابلیت های صنعتی و اقتصادی می تواند به کمک مواد پوزولانی که نقش مهمی در افزایش مقاومت و دوام سازه‌های بتنی دارند، ساخته شود. از طرف دیگر استفاده از پودر سنگ آهک جایگزین بخشی از سیمان در بتن نیز به دلیل فراوانی و ارزان بودن، توجه محققان را در تکنولوژی بتن را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. در صنایع مختلف گام های موثری در جهت استفاده از ضایعات وبازیافت آن ها برداشته شده است. در صنعت ساختمان استفاده از ضایعات و بازیافت مواد بتازگی مورد توجه قرار گرفته است و نیازمند مطالعات فراوان در زمینه استفاده حداکثری از مواد قابل بازیافت به منظور به حداقل رساندن آلودگی محیط زیست،رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار می باشد. استفاده مجدد از ضایعات تولید شده در صنایع مختلف به عنوان جایگزینی برای مصالح تشکیل دهنده بتن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تعداد بسیار زیادی معدن و کارخانه سنگ در سراسر جهان وجود دارند که ضایعات قابل توجهی را به صورت لاشه و پودر سنگ تولید می کنند. با توجه به فراگیر شدن استفاده از سنگ معدنی تراورتن به دلیل دوام بالا و زیبایی آن در ساختمان ها، شاهد آن هستیم که پس از برش خوردن سنگ معدنی تراورتن در کارخانه برش سنگ، میزان قابل توجهی ضایعات غیرقابل استفاده در محوطه این کارخانه ها دپو می شوند. در این پژوهش مقایسه و ارزیابی بر روی بتن های خودتراکم حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ تراورتن انجام شد. بدین منظور 7 طرح اختلاط بر اساس جایگزینی نسبت پودر سنگ تراورتن در مقادیر صفر درصد به عنوان شاهد، 20، 40، 50، 60، 80 و 100 درصد به جای میزان پودر سنگ آهک موجود در طرح شاهد ساخته و مقاومت فشاری 14روزه و جذب آب حجمی 48 ساعته آن‌ها اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده همزمان از هر دو پودرسنگ به میزان مساوی(50%)، باعث بهبود مقاومت فشاری، جذب آب حجمی و خواص رئولوژی بتن خودتراکم می شود. استفاده از پودر سنگ بازیافتی تراورتن علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست(به علت حذف این پودر از محیط زیست پیرامون)، قیمت تمام شده بتن را نیز کاهش می دهد.
کلیدواژه ها