ارزیابی تاثیر مشخصات آلیاژهای حافظه دار شکلی در بهبود رفتار سازه های بتنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (480.47 K)
نویسندگان
1دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان
2دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
چکیده
وجود خطوط گسل مختلف در ایران و نقاط مختلف دنیا سبب شده، سازه ها و پل‌هایی که در نواحی با خطر لرزه‌ای زیاد وجود دارند ، مستعد خرابی‌های شدید و فروپاشی به دلیل تغییر شکل‌های بسیار زیاد در حین زلزله باشند. استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی به دلیل داشتن رفتار حافظه شکلی، قادر به حذف کرنش‌های پسماند به کمک اعمال دما می‌باشند. به دلیل تفاوت خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در مقایسه با فولاد معمولی، مانند داشتن عمر خستگی طولانی، ظرفیت بیشتر، ضریب کشسانی کمتر و حلقه‌های کوچک هیستریک استفاده از این آلیاژها به‌عنوان میلگرد در بتن سبب تغییرات در پاسخ سازه، تحت بارهای لرزه‌ای می‌شود. استفاده از این آلیاژها به‌عنوان میلگرد در سازه‌های بتنی در میان پژوهشگران به‌تدریج در حال افزایش است. این تحقیق قصد دارد تا با معرفی کاربردی و نظری این آلیاژها و بررسی مقالات و مراجع متعدد بین‌المللی که در این راستا و در بهبود عملکرد سازه تلاش به سزایی کرده‌اند، دروازه‌ای جدید به روی محققان و مهندسین سازه بگشاید تا با استفاده از این آلیاژها از خرابی‌های احتمالی در آینده جلوگیری بعمل آید.
کلیدواژه ها