مروری بر خواص سیمان های آمیخته میکروسیلیسی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (358.98 K)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
امروزه بتن به عنوان پرمصرف ترین ماده ساختمانی جز جدایی ناپذیر صنعت ساخت و ساز شهری و زیر بنایی می باشد. از این رو بهبود خواص مکانیکی و دوام آن در محیط های آسیب رسان در کنار کاهش اثرات زیست محیطی تولید سیمان و مصالح پایه سیمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از دوده سیلیس در مصالح پایه سیمانی و بتن به عنوان یک ماده افزودنی معدنی و جایگزین سیمان سبب بهبود خواص مکانیکی و ارتقای پایایی این مصالح در برابر اکثر پدیده های مخرب بتن شده و امکان دستیابی به سازه هایی با عمر مفید بالا را فراهم می سازد. در این مقاله به بررسی خواص دوده سیلیس و بتن های ساخته شده با این ماده پوزولانی پرداخته شده است. بهبود خواص مکانیکی، کاهش نفوذپذیری و ارتقای سطح دوام بتن ها در اکثر محیط های آسیب رسان از مزایای بکارگیری دوده سیلیس به عنوان ماده جایگزین سیمان پرتلند می باشد.
کلیدواژه ها